Çocuk bakım parası ile ilgili değişiklikler

 

Çocuk bakım parası ne zamandan itibaren geçerlidir ve doğum izin parası ne zamana kadar ödenecektir?

Çocuk bakım parası 01. 01. 2002 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödenecektir. 01. 07. 2000 ile 31. 12. 2001 raihleri arasında doğmuş olan çocuklar için devam etmekte olan doğum izin parası bir yıl daha uzatılmış olmaktadır ve günlük 14.53 € (200 şiline) yükseltilmiştir. 01. 07. 2000 tarihinden önceki doğmuş çocuklar için doğum izni parasında herhangi bir uzatma sözkonusu değildir.

Kimlerin çocuk bakım parasına hakkı vardır?

Ebeveynlerden herhangi birisinin, çocuk için maliye dairesinden (Finazamt) aile yardımı alma hakkı varsa, çocuk bakım parasına da hakları var demektir. Örnegin annenin beş yıldan beri Avusturya’da ikamet etmediginden dolayı aile yardımı parasının babaya ödenmesine rağmen, annenin çocuk bakım yardımı parasına hakkı vardır.

Maliyenin (Finanzamt) ödemiş olduğu aile yardım parasına eş bir aile yardım parası o çocuk için başka bir ülkede ödeniyorsa bile, çocuk bakım yardım parasına hak vardır.

Başka bir şart, çocuk bakım yardım parasını alan anne veya baba çocukla aynı adresde ıkamet etmesi gerekmektedir. Çocuğun bakımının ağırlıklı olarak onun tarafından yapılması gerekmemektedir.

Evlatlık edinilmiş çocuklar için şartlar öz çocuklarla eşitleştirilmiştir.

 

Göçmenler için de aile yardımı olmazsa bile çocuk bakım yardım parası hakkı var mıdır?

Avrupa Birligi üyesi olmayan ülkelerden gelmiş olanlar, aile yardım parasına beş yıllık ikamet sonrasında, ki bu şart çocuk bakım parası içinde konulmuş şarttır, veya daha kısa bir süre bir işte çalışdıkları zaman hakları vardır.

Aile yardım parasına hakkı olmayanların, bugüne kadar doğum izni (Karenzgeld) parasına hakları varsa, çocuk bakım parasına da hakları var demektir.

Bunun şartları;

  • Bir işte çalışarak lohusalık parasına (Wochengeld) hak elde etmişlik.
  • Asgari çalışmışlık süresini doldurmuş olmak veya.
  • Doğum parası (Karenzgeld) alıyor olmak veya çalışmanın yasaklandığı süreden

önce işsizlik parası almak.

Cocuk bakım parasının süresi ve miktarı

Çocuk bakım parası günlük 14,53 € (200 Avusturya Şilini)’ dir ve en erken çocugun doğumu ile ödenmeye başlar. Çalışan kadınlar önce lohusalık parasını (Wochengeld) alırlar ve onun bitiminden itibaren çocuk bakım parası ödenmeye başlar. Lohusalık parasının alındığı süre kadar çocuk bakım parası kısalmış demektir. Lohusalık parasının çocuk bakım parasından daha az olduğu zaman aradaki fark denkleştirilir.

Çocuk bakım parası ebeveynlerden sadece birisinin kullanması durumunda, en fazla çocugun 30. dogum ayının sonuna kadar ödenir. Çocuk bakım parası ebeveynler arasında payedildiği durumda, çocugun 3. doğum gününe kadar ödenir.

Pay edilme durumunda bir bölüm en az 3 ay kadar olmak zorundadır.

Ebeveynler tarafından çocuk bakım parası aynı anda kulanılamaz, buna rağmen anne ve baba çocuk bakım parasını sadece bir ay kullanalabilmeleri mümkündür.

Mutter Kınd Pass kontrolleri ( hamilelik sırasında beş muayne ve çocuk 14. ayına gelene kadar da beş muayne yapılması gerekmektedir) yaptırılmadığı taktirdeö çocuk bakım parası yarıya indirilir, yani 7,27€ (100 şilin).

Geçici uygulama

07. 2000 ile 31. 12. 2001 tarihleri arasında doğmuş çocuklar için geçici uygulama şartları vardır. Doğum izni şartları yerine getirilmiş olduğu taktirde, 01. 01. 2002 tarihinden itibaren, günlük 14,53 € (200 şilin) doğum izin parası ödenecektir. Böylece dogum izni 365 gün (1 yıl) uzatılacaktır.

01. 07. 2000 ile 31. 12. 2001 tarihleri arasında doğmuş çocuklar için “Teilzeitbeihilfe” alınıyorsa, 01. 01. 2002 tarihinden itibaren, gene günlük 14,53 € (200 şilin) doğum izin parası ödenecektir. Bu durumda da doğum izni 365 gün (1 yıl) uzatılacaktır.

Doğum izni parası 01. 01. 2002 rahinden önce doğmuş bir çocuk için kullanılıyorsa, anne ve babanın aynı anda bir aylık bir süre için doğum izni kullanma olanağına sahiptirler.

 

Çocuk bakım parasına ek ödeme

Tek başına yaşayan anne ve babalara veya dar gelirli ailelere çocuk bakım parasına ek olarak günlük 6,06 € (83,40 şilin) ödeme yapılır.

Ek ödemenin daha sonraki belli kazanç sınırı aşıldığı durumda geri ödenmesi gerekir. Ek ödemenin yapıldığı durumda, yılda 3.997. € (55.000 şilin) kadar kazanç elde edilebilinir. Yıllık 3.997 € kazancı, ayda 4.200 şilinlik bir kazanca tekabül etmektedir. Burada diğer bir ayda hiç kazanç elde edilmez de, örneğin bir ay 8.400 şilinlik ek kazanç elde edildiği taktirde herhangi bir kesinti olmaz.

Dar gelirli ailelerde, eşlerden birinin aylık brüt kazancına 7.700 şilinine varan ek ödeme yapılabilinir (her bakıma muhtaç aile bireyi için aylık kazanç sınırına 3.850 şilin eklenir ve dikkate alınır).

Eğer eş işsiz veya mağduriyet yardımı alıyorsa ve aldığı para aylık 7.179 şilini aşmıyorsa, kendilerine tam ek ödeme yapılır ( gene her bakıma muhtaç aile bireyi için aylık kazanç sınırına 3.850 şilin eklenir ve dikkate alınır). Kazanç yukarda belirlenmiş rakamın üstünde olduğu taktirde, ödenecek olan ek ödeme o oranda az olacaktır.

Çocuk bakım parası ve ek kazanç

Yıllık 15.600 € (200.900 şilin) olan kazanca kadar çocuk bakım parası ödenir. Arbeiterkammer (İşçi Odası) böylesi durumlarda, aylık brüt kazancın 15.600 şilini aşmamasına özen gösterilmesini önerir. Tek tek aylarda olan kazanç yukardaki rakamı aşabilir, o yıl içerisindeki (çocuk bakım parası alınan sürede) toplam kazancın ortalamasının 15.600 şilini aşmaması gerekir. Çocuk bakım parasının bütün bir yıl, 12 ay hakkın olmadığını, sadece 9 aylık bölümüne hak olduğunu kabul edersek, kazancın dokuz aylık sürenin payına düşen hesaplanacaktır, kısaca 140.400 AŞ : 9 = 15.600. Kazanç elde edilen ayların, kullanılacak olan hakkın (çocuk bakım parası) süresinde dikkate alınabilinmesi için, bir takvim yılının yarısından fazla olması gerekmektedir. Ek olarak yapılan ödemeler noel ve izin paraları (Weinachts.- Urlaubsgeld) kazançda dikkate alınmaz.

Dikkat: Partaym (Teilzeit) iş ilişkilerinden elde edilecek olan kazançlar, ortalama kazançda dikkate alınacaktır.

Çocuk bakım parasından vazgecmek

Çocuk bakım parasından bir veya birden fazla ay için vazgeçilebilinir. Çocuk bakım parasından vazgeçilen ayların kazançları ortalama kazançda dikkate alınmayacaktır. Böylece ek kazancın payına düşen kısmı da dikkat dışı kalır. Çocuk bakım parasından vazgeçmenin anlamı, farklı ve yüksek kazanç olan ayların sürenin dışında tutmaktır.

Çocuk bakım parasının dondurulması

Yaşamın merkezini esas olarak Avusturya oluşturuyorsa, yurtdışında bulunulan sürede de hak kullanılabilinir. Aile yardım parasına hakkı olmayan ama, çocuk bakım parası alacak olan göçmenlerde durum biraz daha farklıdır. Böylesi durumda yurtdışında, çocuk bakım parası en fazla üç ay kadar bir süre için alınabilinir. Daha uzun süreli yurtdışı ikametlerde, dikkate alınacak nedenler değerlendirmeye tabi tutulur.

Çocuk bakım parasına başvuru

Çocuk bakım parasına başvuru, bölge hastalık sigorta kurumuna (Gebietskrankenkasse) yapılır. Ödeme en fazla geçmiş altı aylık süre için yapılır.

 

Çocuk bakım parasının ödendiği süre içinde sigorta

Çocuk bakım parasının ödendiği süre içinde, bölge hastalık sigorta kurumu (Gebietskrankenkasse) üzerinden sigorta vardır. Çocuk bakım parasının ödendiği sürenin 18 ayı emeklilik siğortasına tam sigorta olarak kabul edilir. Bu tam sigortalılığın anlamı, emeklilik süresi için gerekli 180 aylık sürede, çalışarak elde edilen sigorta süresi ile eşittir.

Çocuk bakım parası ve iş ilişkisi

Doğum izninden sonra tekrar çalışma durumunda çocuk bakım parasına hak var mıdır?

Doğum izni hakkı, çocuğun ikinci yaşının dolmuş olduğu tarihe kadar sınırlıdır. Daha kısa doğum izin anlaşması yapılmış olduğu durumlarda, doğum izninin iki yaşının bitmine kadar uzatabilmek için, doğum izninin bitimine en az üç ay kala işverenle konuşulması ve anlaşmaya varılması gerekmektedir.

Böylesi bir durumda, doğum izni uzatma hakkı zorunluluğu yokturdur, işverenle anlaşma sağlanması (olasılıklar dahilinde mutlaka yazılı olması önerilir) gereklidir ve işten çıkarılamama koruması (keinen Kündigungs- Entlassungsschutz) yokturdur. Bu durum mutlaka anlaşma ile belirlenmiş olmalıdır.

Çocuk bakım parası, çocuğun 30. veya 36. doğum ayına kadar kullanılması mümkündür, doğum izni hakkı ise çocuğun 2 . doğum gününe kadar (24 ay) vardır. Doğum izni süresinin bitiminden itibaren işyerine tekrar dönmek gerekmektedir. İşyerinde çalışma şartları aynen korunmalıdır, değişiklik olamaz. Olabilecek değişiklik sadece ve sadece işveren ve işçinin iki taraflı onayı ile mümkündür.

İşbaşı yapıldığında dikkat edilmesi gereken durumlar;

Örnekler

Bayan H. 15. 08. 2004 tarihinde işe dödüğünü kabul edelim. Onun çocuk bakım parası almış olduğu süre içindeki ücreti, belirlenmiş rakamın üstünde ve 31. 07. 2004 tarihine kadar çocuk bakım parası almak ister ise, en geç 01. 07. 2002 tarihine kadar çocuk bakım parasından vazgeçtigini bildirmesi gerekmektedir.

Bayan A. çocuğunun 2 yaş günü olan 30. 06. 2002 tarihine kadar doğum izni kullanacaktır. Doğum izni süresi içinde hiç bir ek kazancı olmamıştır. 01. 07. 2002 tarihinde tekrar işbaşı yapmıştır. Doğum izni parasına hak, çocuğun 30. doğum ayının bitimine, yani 31. 12. 2002 kadardır. 2001 takvim yılında doğum izni hakkı 12 aydır, ve bu 12 ay içinde hesaba katılması gereken ek kazanç 187.200 şilindir (15.600 şilin X12 ay). Bayan A. 01. 01. 2002 tarihinden 30. 06. 2002 tarihine kadar doğum izni kullandı, böylece o takvim yılında arta kalan süre olan 01. 07. 2002 tarihinden 31. 12. 2002 tarihine kadarki süre içinde aylık ortalama 31.200 şilin brüt

( 6 X 31.200 = 187.200) ek kazanç elde edebilir.

Bayan T. çocuğun ikinci doğum gününe, yani 30. 06. 2002 tarihine kadar doğum izni kullanmaktadır. 01. 01. 2002 tarihinden, 30. 06. 2002 tarihine kadar beş ay 4000 şilin brüt ücretle çalışmaktadır. Bu arada, izinde bulunan başka bir mesai arkadaşının yerine çalışarak, bir ay ortalama 20.000.- şilin kazanmıştır. Böylece 01. 01. 2002 tarihinden 30. 06. 2002 tarihlei arasında toplam brüt 40.000.- şilin kazanmıştır. Dikkate alınması gereken süre içerisinde brüt 187.200.- şiline daha 147.200 daha vardır. Bu durmda da bayan T.’nin 01. 07. 2002 tarihinden 31. 12. 2002 tarihine kadar aylık ücreti 24.533.- şilini aşmaz ise, doğum izni hakkı devam eder.

Bayan K. ek bir kazancı olmadan 31. 03. 2004 tarihine kadar doğum izninde bulunmaktadır. 01. 04. 2004 tarihinde yeniden işbaşı yapar. Çocuk bakım parası kendisine en fazla çocuğun otuz aylık ( 30. 09. 2004) olana kadarki süre için ödenmesi gerekmektedir. 2004 takvim yılında 9 aylık (01. 01. 2004 ile 30. 09. 2004 arası) süre için çocuk bakım parası ödenecektir. Ek kazanç durumunda, bayan K. 30. 09. 2004 tarihine kadar 140.400.- şilin kazanabilir, bu da 01. 01. 2004 tarihinden 30. 09. 2004 tarihine kadar aylık 23.400.- şiline denk düşmektedir.

Çıkış verememe ve doğum izni

01. 01. 2002 tarihinden sonra doğan çocuklar için kullanılan doğum ızni içerisinde iş aktini bitirememe durumunda bir kötüleşme sözkonusudur. Doğum izninin ikinci ve üçüncü bölümünün kullanımında, iş aktinin işten çıkarma ve atma biçimleriyle bitirilememesi artık bildirimle değil, doğum iznine ayrılmaya dört ay kala başlar. Değişmeyen kural, doğum izni bölümünün doğum iznine başlamadan üç ay önce bildirilmesi gerekmektedir.

Anne 30. 09. 2003 tarihine kadar doğum izni kullanacaktır, baba ise 01. 10. 2003 tarihinden 31ç. 03. 2004 tarihine kadar doğum izni kullanacaktır. İş ilişkisinin bitirilememesi için en erken dört ay önceden, bu da 01. 06. 2003 tarihi demektir, doğum izni kullanılmaya başlanmalıdır. Ayrıca hakkın yanmaması için üç ay önceden, bu da 30. 06. 2003 tarihidir, doğum izni bildirilmesi gerekir. Hem çıkış verememe hakkını saklı tutabilmek hem de o hakkı kullanabilme bildirimine sadece bir aylık bir süre kalmaktadır (01. 06. – 30. 06. 2003).

Tam olmayan doğum izninde (Teilzeitkarenz) çocuk bakım parası

Doğum izninin yerine işverenle anlaşarak, normal çalışma süresinin % 60 ’ ına kadar,

tam olmayan doğum izni (Teilzeitkarenz) kullanılabilinir. Aylık kazanç, dikkate alınacak süre içerisindeki ortalama kazanç brüt 15.600.- şilini aşmadığı durumda, tam olmayan doğum parası alınan süre için günlük 14.53 € (200 şilin günlük) çocuk bakım parası ödenir. Ek kazanç belirlenmiş olunan sınırı aştığı taktirde, çocuk bakım parası ödenmez.

Dikkat: Çocuk bakım parasını tam olmayan doğum izninden önce kaybetmemek için, çocuk bakım parasından vazgeçildiğini vakitli olarak bildirmek gerekir.

Geçici uygulama: Tam olmayan doğum izni (Teilzeitkarenz), 01. 01. 2002 tarihinden önce doğmuş bir çocuk için kullanılıyor ve aylık kazanç brüt 15.600.- şilini aşıyorsa; doğum izni parası yarım olarak ödenmeye devam eder. Aylık ek kazanç brüt 15.600.- şilini geçmediği taktirde, tam olmayan doğum izni kullanımında, tam doğum izni parası ödenir.

Doğum izni kullanırken çalışma:

Şu anda geçerli olan çıkış verememe şartlarında herhangi bir etkisi olmadan , asgari kazanç sınırına kadar (Geringfügigkeitsgrenze) kazanç elde edilebilinir. 01. 01. 2002 tarihinden itibaren, doğum izni hakkı ve çıkış verememe şartlarının saklı kalması koşuluyla, bir takvim yılında 13 haftayı aşmadığı taktirde, asgari kazanç sınırına kadarki ek kazanç (Geringfügigkeitsgrenze) sağlayan bir işte çalışabilinir.

Doğum izni bir takvim yılının bütününde kullanılmıyorsa, kısa bir süre için asgari kazanç sınırını (Geringfügigkeitsgrenze) aşan ek kazanç da sağlanacak bir işte çalışılabilinir. Bu uygulama, 01. 01. 2002 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar için kullanılan doğum izinleri için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

Bayan O. 03. 06. 2002 tarihinden 08. 04. 2004 tarihine kadar doğum iznindedir. Bayan O, 2002 takvim yılında 7,5 hafta, 2003 yılında 13 hafta ve 2004 yılında 3,5 haftaya kadar, doğum izini parası hakkını kaybetmeden, kazanç sınırı üstünde (Geringfügigkeitsgrenze) kazanç elde edebilecek bir işte çalışabilir.

 

Bu durum, daha önce çalışılan işverenin yanında çalışmada geçerlidir; başka bir işveren firmada çalışmak için sürekli çalışılmakta olunan işverenden onay almak gerekmektedir.

Diğer ödemeler:

Fazla çocuk ek ödemesi


Ailenin o yıl içerisindeki kazancı, her yıl için belirlenen sınırı aşmadığı taktirde, üç ve daha fazla çocuk durumunda, üçüncü ve daha fazla çocuk için, çocuk başı 36,4 € (500 ŞİLİN) günlük ödenecektir. 2002 takvim yılı için aile geliri 532.800 Avusturya şilini (38.720.-€) üstünde olmamalıdır.

 

İşsizlik parası

İşsizlik durumunda, işsizlik parası, çocuk bakım parası sonunda veya çocuk bakım parası alınırkenki süre içerisinde ödenir. İşsizlik parası, çocuk bakım parasının alınmış olduğu süre içerisinde ödenecek ise; çocuğa uygun bir kişi veya bir kurum tarafından bakılması gerekir. Ancak işsizlik parası ama, 14.500.- şilinin üstünde olduğu taktirde, çocuk bakım parası ödenmez.

İşsizlik parası ödenebilmesi için, çalışmışlığa ve çalışmaya hazır olmaya ait olan şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Dört hafta içinde uygun bir işin bulunamaması halinde, işsiz şahıs iş ortamına yeniden katılma veya eğitim projelerine dahil edilebilinir.

Mesleki eğitim parası (Weiterbildungsgeld)

İşveren ile eğitim izni (Bildungskarenz) anlaşmasına varılmış ve diğer şartlar da yerine getirilmiş ise, 01. 01. 2002 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için, çocuk bakım parası içinde veya bitiminden itibaren mesleki eğitim parası (Weiterbildungsgeld) ödemesi yapılır. Mesleki eğitim parası (Weiterbildungsgeld), 01. 01. 2002 tarihinden itibaren günlük 14,53 € (200 şilin) ödenir.

Özel durumda ödenen mağduriyet yardımı (Sondernotstandshılfe)

Doğum izninden sonra (Karenzurlaub) ödenen magduriyet yardımı, 01. 01. 2002 tarihinden önce ödenmeye başlanmadıysa, 01. 01. 2002 tarihinden sonra doğacak çocuklar için veya 01. 07. 2000 tarihinden önce doğmuş çocuklar için bu mağduriyet yardımı halen ödenmiyorsa, özel magduriyet yardımı (Sondernotstandshilfe) ödenmeyecektir.

Aile yardımı ek ödemesi (Familienzuschlag)

01. 07. 2000 ile 31. 12. 2001 tarihleri arasında doğmuş çocuklar için kullanılan doğum izni parasına ek olarak, doğum izni parası ödenmeyen her çocuk başı aile yardımı ek ödemesi (Familienzuschlag) yapılmaktadır. Aile yardımı ek ödemesi (Familienzuschlag ) aylık 400 şilin kadardır, 01. 01. 2002 tarihinden sonra doğacak çocuklar için bu ödeme iptal edildiginden dolayı artık ödenmeyecektir.

 

Ceviri: Kadim Ülker

 

Ana Sayfa